skip to Main Content

Informatie

Tijdens de pilot van het cultuurmenu in 2020-2021 wordt er nog geen gebruik gemaakt van musea. Deze bezoeken zijn reeds geregeld door de deelnemende scholen.

Route door de kunsten

Hoe richt uw school het cultuuronderwijs in? Zoeken naar kwalitatief goed en bereikbaar aanbod kan een hele klus zijn. De gemeente Achtkarspelen komt in deze vraag graag tegemoet. Samen met Cultuurcentrum de Wâldsang en KEK heeft de gemeente een gericht aanbod ontwikkeld waarbij rekening is gehouden met kwaliteit, diversiteit en bereikbaarheid. Met deze routekaart ontwikkelen we gericht aanbod voor alle groepen. Hierdoor ontlasten we de scholen in het zoeken van juist aanbod en de menustructuur zorgt voor borging binnen de leerlijn.

Kosten

Elke school ontvangt per kind €16,37 voor kunst en cultuureducatie, waarvan 3 euro voor museumbezoek. Voorheen werd dit besteed voor momenten als ‘uurculuur’. De gemeente Achtkarspelen vindt het belangrijk dat er doorgang plaatsvindt in deze vorm en geeft ter stimulans €2,50 per kind. Deze bijdrage is verrekend in de onderstaande tabel.

Onderstaande kosten zijn per kind

Route door de kunsten Kunstlessen Voorstelling Museumbezoek Combiroute
Los bezoek € 6,00
1 les € 4,00 € 10,00
2 lessen € 6,00 € 12,00 € 10,00
3 lessen € 7,50
Back To Top