skip to Main Content

Voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, dans, theater, muziek of  andere sportieve/creatieve lessen, kan een aanvraag worden gedaan voor financiële ondersteuning. Hiervoor zijn diverse organisaties zoals St. Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur. Deze zijn tegenwoordig bereikbaar via 1 loket: www.samenvoorallekinderen.nl. Sam & voor alle kinderen zorgt dat aanvragen op de juiste plek terecht komen.

 

Back To Top