skip to Main Content

Coöperatie

De docenten van cultuurcentrum de Wâldsang zijn allen zelfstandig ondernemer en lid van Coöperatie de Wâldsang U.A. Gezamenlijk regelen ze er zaken zoals administratie en inkoop. Beleid wordt voorbereid door het bestuur en beslissingen worden genomen door de Algemene Ledenvergadering.

Lesvormen

Veel lessen worden individueel of in kleine groepen aangeboden. Dat hangt af van het type les of cursus en of er geschikte groepjes te vormen zijn. Er is ook aanbod voor grotere groepen.

Examens

In overleg met de docent kunnen leerlingen muziekexamens afleggen. Hierin worden theorie en praktische spel getoetst. Er zijn vijf diploma’s te behalen: Elementair, A, B, C en D. Examens zijn niet verplicht. Deelname aan een examen kost € 12,50.

Concerten

Op de vele georganiseerde concerten kunnen leerlingen van zich laten horen. Sommige zijn groots van opzet met verschillende instrumenten. Andere kleiner met bijv. andere leerlingen die hetzelfde instrument bespelen.

Locaties

Er zijn lessen op een groot aantal locaties in Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân  en Tytsjerksteradiel. Bij voldoende aanmeldingen kunnen we mogelijk ook naar locaties komen die nu niet staan vermeld. 

Samenspel

Muziek maken is leuk: zowel alleen als met anderen. Dat kan bij de Wâldsang in allerlei vormen, bijvoorbeeld in een popband, ensemble of koor.

Docenten

Alle docenten hebben een (muziek)vakopleiding gevolgd en staan borg voor een hoge kwaliteit van de lessen. Elders op deze website stellen zij zich voor.

Voor jong en oud

Zowel jonge als oude(re) leerlingen kunnen aanmelden voor muziekles of een cursus. Regelmatig worden cursussen voor bepaalde doelgroepen aangeboden. Voor volwassenen of jonge kinderen bijvoorbeeld.

Inschrijven

Inschrijven kan via deze website. De betrokken docent ontvangt deze en neemt contact op.  Voor informatie over een cursus kunnen  zij ook rechtstreeks benaderd worden.

Inschrijven

Betaling

Bij aanmelding kan de voorkeur voor betaling in termijnen of in één keer worden aangegeven.

Back To Top