skip to Main Content

Het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Teije Dijk (voorzitter), Arjan van der Boom, Ingrid van Huizen, Jan Geert Nagel
Egbert Reidinga, Anne Ytsma, Gezina van der Zwaag

Missie en visie

Coöperatie de Wâldsang U.A. is een faciliterend orgaan ten dienste van zelfstandig werkende docenten voor zowel hun individuele als gezamenlijke belangen. De deelnemende docenten bieden muziekonderwijs en andere vormen van cultuuronderwijs aan aan de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en daarbuiten.

Back To Top