skip to Main Content
Missie en visie

Coöperatie de Wâldsang U.A. is een faciliterend orgaan ten dienste van zelfstandig werkende docenten voor zowel hun individuele als gezamenlijke belangen. De deelnemende docenten bieden muziekonderwijs en andere vormen van cultuuronderwijs aan aan de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel en daarbuiten.

Het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Teije Dijk (voorzitter), Arjan van der Boom, Gerk Huisma, Ingrid van Huizen, Johan Postma, Anne Ytsma, Gezina van der Zwaag

Back To Top