Het bestuur

Bestuurssamenstelling:
Teije (T.) Dijk (voorzitter)
Monique (C.J.M.) Mols
Jan Geert (J.G.) Nagel
Egbert (E.G.) Reidinga
Berend (B.C.) Wijmenga
Anne (A.) Ytsma
Andries Renema (coördinator)
Monique Mols (foto ontbreekt)
Arjen Visser (foto ontbreekt)

Missie en visie

Coöperatie de Wâldsang U.A. is een faciliterend orgaan ten dienste van zelfstandig werkende docenten voor zowel hun individuele als gezamenlijke belangen. De deelnemende docenten bieden muziekonderwijs en andere vormen van cultuuronderwijs aan aan de inwoners van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadeel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel en daarbuiten.

Zoeken