skip to Main Content

Geslaagde uitvoering Goedhoutensemble

Het Goedhoutensemble (blokfluitorkest) o.l.v. Stella Boggia liet afgelopen zaterdag een verrassende voorstelling zien en horen over Jacob van Eyck en zijn leven in de gouden eeuw. Gedurende 50 minuten nam ze het publiek mee in een wervelende, fraai belichte voorstelling. Opvallend waren o.a. de speelse verteltrant van de verteller, het imposante geluid van de buisklokken dat prachtig samen klonk met het blokfluitspel en de klankdiepte van het spinet. Niet voor niets dus dat er twee extra voorstellingen zijn ingelast:

Zaterdag 9 maart in de DoRe kerk te Dokkum.
Zaterdag 16 maart in de Agneskerk te Goutum.
Aanvang 20.00 uur
Collecte bij de uitgang

Geslaagde Uitvoering Goedhoutensemble
Back To Top