skip to Main Content

Volop kunst en cultuur op 12 basisscholen in Tytsjerksteradiel

De leerlingen van de 12 basisscholen van stichting Oarsprong in de gemeente Tytsjerksteradiel
krijgen wekelijks les in theater, beeldende kunst, dans en muziek. Hiervoor komen vakdocenten van cultuurlab het Achterland en cultuurcentrum de Wâldsang op de scholen.
Directeur Dineke van der Zee van Bernemienskip De Greide in Jistrum: “Door kunst en cultuur in te
zetten in de lessen leren kinderen onderzoekend leren, raken ze verwonderd, worden ze enthousiast
en leren ze al hun talenten kennen en in te zetten voor hun ontwikkeling.” Op de foto kinderen aan de slag! (foto Xanne Wijka)

Back To Top