skip to Main Content

Op weg naar ’n muzikale verbeelding

Het Goedhoutensemble (zie de foto) speelde afgelopen weekend op een gezamenlijke concert met vrouwenkoor Canta Silva in Westergeest. Er werd o.m. geoefend voor de voorstelling ’n Muzikale Verbeelding, waarin het Goedhoutensemble muziek zal spelen met beelden van Rembrandt van Rijn. Dit vindt komend voorjaar plaats. De try out ervan is op vrijdag 13 december a.s. om 20.00 uur in dorpshuis de Einekoer in Ryptsjerk.

Op Weg Naar ’n Muzikale Verbeelding
Back To Top