skip to Main Content

HEA! Jeen Bekkema is ‘oan ‘e lette kant’

Je binnen nea te âld om je ambysjes wier te meitsjen yn it libben. Dat bewiist Jeen Bekkema (77) fan Warns mar wer ris. Koartlyn brocht er syn alderearste cd ‘Oan ‘e lette kant’ út, mei in heal bysûnder en selsskreaun ferske. “Musyk kin je helpe as in soarte fan terapy om saken út it libben in plakje te jaan”.

Klik op de link https://www.omropfryslan.nl/nijs/917614-hea-jeen-bekkema-oan-e-lette-kant en luister naar Jeen Bekkema, leerling van Wâldsang docente Gezina van der Zwaag.

 

Back To Top