skip to Main Content

Geen geld om mee te doen?

Voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor voetbal, dans, theater, muziek of andere sportieve/creatieve activiteiten, kan een aanvraag worden gedaan voor financiële ondersteuning. Dit kan bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Voor muzieklessen kun je denken aan het betalen van het lesgeld en/of de huur van een instrument.

Neem voor meer informatie eens een kijkje op:
https://www.leergeld.nl
https://www.jeugdfondssportencultuur.nl
https://www.kindpakket.nl

Of neem contact op met de gemeente waar je woont.

Back To Top