skip to Main Content

Wisseling bestuursleden

Na ruim 8 jaar zitting te hebben gehad in het bestuur van Coöperatie Cultuurcentrum de Wâldsang, namen Teije Dijk (als voorzitter) en Oane Ytsma (als secretaris-penningmeester) afgelopen maandag officieel afscheid als bestuurslid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in It Vleckehus in Surhuisterveen werden beiden bedankt voor het vele werk dat zij voor de Wâldsang en het muziekonderwijs in de Fryske Wâlden verricht hebben. Na een woord van dank en bloemen van coördinator Andries Renema was het tijd om het stokje over te dragen aan hun opvolgers Sjon Stellinga (voorzitter) en Sip de Bildt (penningmeester). Beiden hebben brede bestuurlijke kennis en ervaring die De Wâldsang zeker ten goede zal komen. Hieronder volgt enige nadere informatie  over hun achtergrond.

Voorzitter Sjon Stellinga
Sjon Stellinga is 64 jaar en woont in Groningen. Hij heeft psychologie en bedrijfskunde gestudeerd. Hij is o.a. trainer en adviseur geweest van ondernemingsraden van (grotere) bedrijven, en hij was een aantal jaren betrokken bij lerarenopleidingen in Botswana (Afrika). De afgelopen jaren is hij raadslid en wethouder in Achtkarspelen geweest en burgemeester van Schiermonnikoog. Hij is nu gepensioneerd. Stellinga heeft in meerdere besturen gezeten en is nog bestuurlijk actief in een stichting voor steun aan kansarme kinderen in Soweto in Zuid-Afrika. Ook heeft hij blogs, verhalenbundels en boeken geschreven.

Penningmeester Sip de Bildt
Sip de Bildt is ook 64 jaar en woont in Hurdegaryp. Hij heeft opleidingen bouwkunde en wiskunde gevolgd en is bouwkundig ingenieur. Hij heeft o.a. als calculator gewerkt bij bouwbedrijven. De laatste 32 jaar was hij zelfstandig ondernemer en maakte hij vooral begrotingen en bestekken voor bouwprojecten in opdracht van bouwbedrijven, architecten en ontwikkelaars. Sinds kort is hij gepensioneerd. In zijn vrije tijd speelt hij al jaren in een brassband. In het verlengde hiervan was en is De Bildt bestuurslid van muziekverenigingen, ook als penningmeester en voorzitter. Ook was hij een periode raadslid in de gemeente Franekeradeel.

Het bestuur bestaat nu uit de externe bestuursleden Sjon Stellinga (voorzitter), Monique Boskma (secretaris) en Sip de Bildt (penningmeester), en de docenten Arjan van der Boom, Gerk Huisma, Johan Postma en Egbert Reidinga

Op de foto v.l.n.r. Teije Dijk, Anne Ytsma, Sip de Bildt en Sjon Stellinga.

Wisseling Bestuursleden
Back To Top