skip to Main Content

Vacature bestuurslid Coöperatie Cultuurcentrum “De Wâldsang”

De coöperatie De Wâldsang verzorgt via de aangesloten leden-docenten muziekonderwijs in de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en Tytsjerksteradiel.  Dit vindt plaats op de bassischolen in het werkgebieden en in de vorm van les voor gerichte instrumenten aan kinderen en volwassenen. In totaal gaat het om meer dan 3000 leerlingen. De lessen worden gegeven door zelfstandig werkende docenten op conservatoriumniveau.  Zij zijn lid van de coöperatie, die hen op zakelijke basis faciliteert. Daarbij heeft de coöperatie taken op het gebied van beleid, financiën, promotie en pr. en relatiebeheer.    Ook biedt de Wâldsang diverse culturele activiteiten in het werkgebied aan.  Naast eigen inkomsten ontvangt De Wâldsang subsidie van de 4 gemeenten.

De Wâldsang heeft een uitstekende naam door de geboden activiteiten en de kwaliteit.

Het bestuur bestaat uit 4 leden-docenten en 3 externe leden. De externe leden voorzien in de functies van voorzitter, secretaris/penningmeester en algemeen lid.  De functie van algemeen extern lid is momenteel vacant. Het bestuur zoekt een opvolger die bij voorkeur woonachtig is in Dantumadiel of Kollumerland en bij voorkeur een vrouw. Dit met het oog op gewenste spreiding en diversiteit van bestuursleden. Maar dit is niet absoluut.

Het bestuurslid dat wij zoeken heeft het volgende profiel:

  • Belangstelling voor muziek en cultuur en affiniteit met de Wâldsang
  • Beleidsmatig kunnen denken en handelen
  • Samenwerkingsgerichte instelling
  • Bij voorkeur ervaring hebben in het bedrijfsleven
  • Beschikken over een lokaal netwerk
  • Beschikbaar zijn voor max. 10 vergaderingen per jaar, meestal op de ochtend.

Het gaat om een vrijwilligersfunctie met een vaste onkostenvergoeding. Het bestuur vormt een goed en plezierig team en functioneert op informele maar gerichte wijze. Het is leuk hieraan mee te doen.

Het bestuur en de activiteiten worden ondersteund door enige coördinatoren.

Kijk voor meer informatie op onze website www.cultuurcentrumdewaldsang.nl

Voelt u zich aangesproken en wilt u bijdragen aan het culturele klimaat in Oost-Friesland ? Meldt u dan aan als belangstellende. Dat kan bij de voorzitter van het bestuur. Bij hem kunt u eerst ook nadere inlichtingen krijgen.  Wij zien uw reactie graag tegemoet.

Voorzitter bestuur: Teije Dijk   teijedijk@hetnet.nl  0511 464736  /  06 53915058

 

Vacature Bestuurslid Coöperatie Cultuurcentrum “De Wâldsang”
Back To Top