skip to Main Content

Koperproject ‘Uit de school geblazen’

Doelgroep: groep 5,6 (eventueel 7,8)

Duur: 6 weken incl. eindpresentatie

Docenten: 2 docenten

Locatie: de basisschool

Het koperblaasproject is een korte cursus die het meest geschikt is voor de groepen 5 en 6. De kinderen krijgen 6 weken les op een cornet of trombone. Hierna is er een korte presentatie onder schooltijd voor de andere klassen, ouders en andere belangstellenden. Het instrument mag in deze periode mee naar huis worden genomen. Op deze manier kunnen de kinderen thuis kennis maken met het oefenen op een instrument. In de lessen op school worden ook de grondbeginselen van het notenschrift uitgelegd. De cursus is zeer veelzijdig met muzikale spelletjes, filmpjes en verschillende liedjes. Dit vanuit het notenschrift maar ook auditief. Kopermuziek leeft sterk in onze regio door de vele muziekverenigingen in de dorpen. Wanneer leerlingen door willen gaan met het bespelen van een instrument kunnen ze lessen volgen bij cultuurcentrum de Wâldsang en zich aansluiten bij de plaatselijke muziekvereniging.

Het koperproject is onderdeel van het totale muziekaanbod dat CC de Wâldsang aan basisscholen aanbiedt. De scholen in ons verzorgingsgebied komen in aanmerking voor een gemeentelijke subsidie om de activiteiten (deels) mee te financieren. Koperprojecten worden in gezamenlijkheid met muziekverenigingen georganiseerd. De muziekvereniging draagt € 200 per project bij om de kosten te dekken.

Back To Top