skip to Main Content

Algemene Muzikale Vorming (AMV) jaarrond

Doelgroep: alle groepen
Duur: jaarrond, wekelijks
Docenten: 1 docent
Locatie: de basisschool

Voor alle scholen is er de mogelijkheid een vakleerkracht in te zetten voor de Algemene Muzikale Vorming in de groepen 1 tot en met 8. Deze houdt rekening met de kerndoelen 54, 55 en 56 (ervaren, reflecteren, geschiedenis) van de Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Dit kan op scholen waar deze doelen al behaald worden extra verdieping geven aan het onderwijs. Elke vakleerkracht werkt vanuit z’n eigen expertise en inspiratie. Daarbij kan hij/zij gebruik maken van methoden als 123 Zing, Eigenwijs-next en Earz. Er worden AMV-instrumenten (onder andere Orff instrumentarium, boomwackers, keyboard, ukelele, melodica, en blokfluit) gebruikt waardoor de kinderen basiskennis meekrijgen in notenlezen, luisteren, spelen, maken, zingen en bewegen.

Back To Top