skip to Main Content

Algemene Muzikale Vorming (AMV) jaarrond

Doelgroep: groep 1,2,3,4

Duur: 8 lessen

Docenten: 1 docent

Locatie: de basisschool

Wanneer de school de kerndoelen 54, 55 en 56 (ervaren, reflecteren, geschiedenis) van het SLO zelf borgt in het onderwijs, is er de mogelijkheid om een los AMV-project aan te vragen voor de groepen 1 tot en met 4. Hierin werken de kinderen tijdens 8 lessen toe naar een korte presentatie op een AMV-instrument. De basis voor het aanleren van liederen op muziekinstrumenten ligt op auditief niveau, waarbij ingespeeld wordt op het niveau van het kind. Er zullen dan ook verschillende niveaus aangeboden worden in dezelfde liedjes. Met luisteren, zingen en bewegen als basis wordt er toegewerkt naar muzieknotatie en het bespelen van een muziekinstrument.

Dit project is vanaf groep 1 in te zetten en kan, door een groeiende opbouw in de lessen, elk jaar opnieuw gegeven worden aan het kind. In groep 1 en 2 wordt er gewerkt met ritme-instrumenten en ligt de nadruk op zingen, luisteren, horen, voelen en lezen. In groep 3 en 4 wordt er gewerkt met melodische instrument, waarbij het zingen wordt gebruikt om het instrument en het lezen van muzieknotatie beter te kunnen begrijpen.

Back To Top