skip to Main Content

Mooi concert Pandoer

Op zondag 8 april a.s. gaf Pandoer, samenspel groep van cultuurcentrum De Wâldsang voor mensen met een verstandelijke beperking, een gevarieerd concert in de Kruiskerk te Burgum. Er werd opgetreden door solisten en er werd veel samengespeeld. De leiding was in handen van Sanne Wijnja en Keimpe van der Meer. Laatstgenoemde nam na 32 jaar trouwe dienst als leidinggevende afscheid van deze muziekgroep. Hij werd dan ook bedankt door de bestuursvoorzitter van de Wâldsang, dhr. Teije Dijk. Bij deze Sanne en Pandoer een hele goede samenwerking toegewenst in de toekomst!

Mooi Concert Pandoer
Back To Top