“In de raadszaal in het gemeentekantoor van Achtkarspelen te Buitenpost vond afgelopen zaterdagmiddag het jaarlijkse Kerstconcert plaats van de dwarsfluit afdeling van Cultuurcentrum de Waldsang.
Naast de dwarsfluitleerlingen en fluitensemble o.l.v. Paul Steemers en Anke Drentje, deden ook een aantal fluitleerlingen van Wietske Zoethout en Berthe Haringsma mee. Er werden werken van Susato, Andrew Lloyd Webber, Jelle Hogenhuis en ABBA gespeeld. Tenslotte werd het concert afgesloten met een 55 (!) man tellend fluitorkest, welke een zevental Kerstliederen aan het enthousiaste publiek ten gehore bracht”.