skip to Main Content

Bedankt / ‘Tige tank’!

De Wâldsang wordt zeer gewaardeerd in de regio. Dat is wel duidelijk geworden uit de petitie met maar liefst 4007 handtekeningen! Bedankt nogmaals voor alle steun!

De petitie is inmiddels aangeboden aan de gemeenteraden van Achtkarspelen en Dantumadiel. Dat heeft zeker indruk gemaakt. Maar er zijn nog geen definitieve besluiten genomen. Volgend voorjaar zal een en ander duidelijk worden. De dreiging is dus niet weg en ingrijpende bezuinigingen liggen nog steeds op de loer.

Ook de komende periode zal de Wâldsang van zich laten horen. Zodra het kan natuurlijk weer muzikaal op de diverse podia. Maar zeker ook met informatie over de ontwikkelingen m.b.t. de toekomst.

Wij krijgen vragen van mensen wat zij zelf kunnen doen. Een mogelijkheid is om uw opvatting per brief of email kenbaar te maken aan de gemeenteraden. Of om raadsleden persoonlijk te benaderen. Hieronder staan de contactgegevens:

Gemeente Achtkarspelen, Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost;
gemeente@achtkarspelen.nl;
Raadsgriffie: raadsgriffie@achtkarspelen.nl
Raadsleden via www.achtkarspelen.nl

Gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld;
info@dantumadiel.frl;
Raadsgriffie: t.dejong@dantumadiel.frl
Raadsleden via www.dantumadiel.fr

Uw steun helpt en motiveert ons enorm!
Ja, “de Wâldsang moat echt (sa) bliuwe!”.

 

Back To Top