skip to Main Content

Openbare examens HaFaBra C- en D-kandidaten

Datum: vrijdag 28 juni 2019

Tijd: 19.00

Locatie: De Flambou, Jan Binneslaan 49, Surhuisterveen.

Maar liefst 15 leerlingen doen mee aan dit openbare examen, op trompet, althoorn, euphonium, cornet, bugel, bariton, escornet en besbas. Medewerking wordt verleend door een groot aantal verenigingen: De Bazuin Augustinusga, Soli Dei Gloria Rinsumageest, Wilhelmina Leens, De Bazuin Oenkerk, Bernlef Noardburgum, Gloria Dei Gerkesklooster, Looft den Heer Garyp, Oranje Minnertsga, Westersweach Kollumerzwaag Zwaagwesteinde en De Wâldsang Buitenpost. Kandidaten veel succes!
Iedereen is van harte welkom om te komen luisteren. De entree is gratis.

Back To Top