skip to Main Content

Afscheid projectcoördinator Johan

Na vier jaar het muziek- en kunstonderwijs op de basisscholen te hebben gecoördineerd neemt Johan Postma afscheid als projectcoördinator bij Cultuurcentrum de Wâldsang. Op de foto wordt hij, tijdens de ALV, bedankt door bestuursvoorzitter Teije Dijk.
Door samen te werken met de scholen in Tytsjerkstradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel en NEF zijn vele projecten ontwikkeld op het gebied van muziek, kunst en cultuur. En zijn er op alle scholen in de regio vakdocenten muziek aanwezig voor de algemene muzikale vorming. Gelukkig blijft Johan wel verbonden aan de Wâldsang. Als vakdocent muziek zal hij er alles aan blijven doen om kinderen te motiveren en te enthousiasmeren voor het geweldige vak (en hobby) muziek.
Johan zijn coördinatiewerkzaamheden worden overgenomen door Jannie Reijenga en Theun van Leijen.

 

Afscheid Projectcoördinator Johan
Back To Top