skip to Main Content

Laat je horen! Want “De Wâldsang moat (sa) bliuwe!”

Beste leerling/ouder/verzorger:

Uit de media heb je vast vernomen dat de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen geen subsidie meer willen geven voor muzieklessen bij  Cultuurcentrum de Wâldsang. Over een paar weken zullen de gemeenteraadsleden hierover stemmen. Wij willen hen laten inzien dat wegstemmen van deze voorstellen het juiste is. En jij kunt ons daarbij steunen!

In deze bezuinigingsvoorstellen wordt de subsidie aan Cultuurcentrum de Wâldsang drastisch verminderd, en in Achtkarspelen zelfs geheel stopgezet per 2022. Dit vormt een groot gevaar voor betaalbaar en toegankelijk muziekonderwijs in onze regio. Op scholen zal het niet meer structureel en professioneel kunnen worden aangeboden. En voor particuliere leerlingen zullen de kosten voor muziekles bijna verdubbelen. Te duur voor veel ouders, waardoor veel minder leerlingen worden opgeleid. Ook om bijvoorbeeld in een korps te kunnen spelen. Er dreigt regionale cultuur te verdwijnen. (Voor meer informatie: klik hier voor onze Notitie Feiten en Effecten).

Wij vragen iedereen die het muziekonderwijs een warm hart toedraagt om massaal kenbaar te maken dat betaalbaar en toegankelijk muziekonderwijs belangrijk is. Ook voor het hele welbevinden als mens, zo tonen veel onderzoeken aan. 

Online petitie

Ik maak bezwaar tegen de plannen van de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen om te bezuinigingen op muzieklessen van Cultuurcentrum de Wâldsang. Ik roep de leden van de gemeenteraad op tegen de voorstellen te stemmen! Daarom onderteken ook ik de petitie!
“De Wâldsang moat (sa) bliuwe!’
Voor betaalbare en toegankelijke muzieklessen
Voor behoud van muziekonderwijs op de basisscholen
Voor een veelzijdig muziekleven in de regio
Steun ons en jezelf!

Onderteken deze online petitie en deel deze pagina op social media.
Wijs iedereen op het belang van betaalbaar en toegankelijk muziekonderwijs.
Laten we massaal kenbaar maken dat deze voorgenomen bezuinigingen van tafel moeten!
Laat je stem horen!

Hartelijk dank en met vriendelijke groeten,

Bestuur en de docenten van Cultuurcentrum De Wâldsang.

Back To Top