skip to Main Content

Viool- /Strijkersklas

In samenwerking met het Frysk Jeugd Orkest kun je onder de deskundige leiding van viooldocente Esther Goedhart samenspelen in drie ensembles. Zij is een gedegen violiste met veel orkestervaring en geeft al jaren vioolles aan kinderen. Daarnaast is zij strijkerscoach bij het Frysk Jeugd Orkest.

Akademyklas Burgum 2020/21
De Akademyklas in de regio Burgum is een combinatieklas met hoge en lage strijkers van verschillende niveaus. Je mag al meespelen als je 1 jaar viool, altviool, cello of contrabas les hebt gehad.  Omdat de muziek uit verschillende niveaus bestaat, kunnen zowel de beginnende strijkers als de leerlingen meedoen die al goed kunnen spelen. Zo komt iedereen aan bod.
In de les schenken we vooral aandacht aan het samenspel. De stukjes die we oefenen zijn hier speciaal voor uitgezocht. Samenspel is iets wat je kan leren door te luisteren naar de anderen, door op te letten wat er om je heen gebeurt terwijl je zelf aan het spelen bent. In combinatie met de juiste streektechnieken bereiken we een resultaat waar iedereen trots op kan zijn!
Je bent van harte welkom in de Akademyklas als je ongeveer 1 jaar les hebt. De Akademyklas repeteert elke dinsdag van 16.00 tot 17.00 uur in Burgum, in de Wâldsang-locatie aan de Schoolstraat.

Meespeelrepetities
Op de 1e zaterdag van de maand een meespeel repetitie in Leeuwarden samen met het Jong Frysk Jeugd Orkest. Hier komen alle samenspel groepen bij elkaar in een echt orkest en spelen we onze muziekstukjes samen met een echte dirigent!

Frysk Jeugd Orkest
Het Frysk Jeugd Orkest opgericht in 1977, bestaat uit een groep jonge enthousiaste amateurmuzikanten. Het orkest heeft een symfonische bezetting van zestig leden. Het Frysk Jeugd Orkest handelt vanuit vier kernwaarden: plezier, samenwerken, discipline en ontwikkelen. Het is ons doel jonge musici uit Fryslân een podium te bieden om in een orkest met symfonische bezetting plezier te beleven aan samen muziek maken. Het Frysk Jeugd Orkest heeft daarbij de ambitie om elk individueel orkestlid te inspireren om zich te ontwikkelen en te genieten. Op het programma van het Orkest staat naast de klassieke werken ook filmmuziek, musicals, popmuziek en begeleidt het Orkest jonge talentvolle solisten en bekende artiesten. Sinds 1997 staat het Orkest onder de muzikale leiding van Theo Brouwer. Het is onderdeel van de Frysk Jeugd Orkest Akademy, bestaande uit het orkest, de vioolklas, celloklas, strijkersklas en blazersklas. Elke zaterdag wordt er in Leeuwarden lesgegeven in samenspelen door verschillende muziekdocenten.

Meer informatie en aanmelden via www.fryskjeugdorkest.nl

Op de foto: Sanne de Graaf , Ingmar de Vegt, Aline Hamstra en Betty Alma
Klik hieronder op de naam van een docent.

Viool- /Strijkersklas
Back To Top