skip to Main Content

Korte cursussen

Gekozen kan worden uit de volgende cursussen: Bewegen op muziek, Van niets tot iets, 6 lessen uitproberen, Streetdance, Muziek met een thema, Het schoolorkest, De wereld van klassieke muziek, Popkoor, Musical en Drama.

Bewegen op muziek
Of te wel Bommen, waarbij lichamelijke oefeningen worden gedaan op muziek. Rennend, staand, zittend en liggend richten deze zich op het verbeteren van conditie, kracht en coördinatie. Maar het is geen gewone gymnastiek! Belangrijk is dat je uitbeeldt wat je voelt en hoort bij de muziek. En ‘t is nog leuk ook!
Doelgroep: groep 1, 2 en 3
Locatie: op de basisschool
Duur: 4 lessen van 45 minuten
Data: op afspraak

Van niets tot iets
De leerlingen komen in aanraking met de muzikale aspecten die de basis vormen voor het instrumentaal/vocaal musiceren. Het maken van klank, hoog en laag, lang en kort, hard en zacht, omgaan met stilte, concentratie, kijken, luisteren en nadoen. Zingen en spelen vormen een  belangrijk onderdeel. De cursus wordt afgesloten met een CD-opname.
Doelgroep: groep 3, 4 en 5
Locatie: op de basisschool
Duur: 5 lessen van 50 minuten plus CD opname (totaal 6 lessen)
Data: in overleg

6 lessen uitproberen
In deze cursus krijgen basisschoolleerlingen les op een instrument naar keuze. Deze worden in bruikleen gegeven door plaatselijke muziekverenigingen of de muziekschool. Ter afsluiting is er een eindpresentatie. Deze basiscursus is te boeken voor alle instrumentgroepen: getokkelde instrumenten, strijkinstrumenten, blaas/koperinstrumenten, toetsinstrumenten, slagwerk en zang.
Doelgroep: vanaf groep 6
Locatie: op de basisschool
Duur: 6 lessen van een uur
Data: op afspraak

Streetdance
Deze dansvorm spreekt veel kinderen aan. Het is een verzamelnaam van dansvormen die niet zijn ontwikkeld in dansscholen maar op straat. Het is een combinatie van techniek, pasjes en ritmegevoel. Veel bewegingen zijn geïnspireerd op bewegingen uit videoclips.
Doelgroep: groep 6, 7 en 8
Locatie: op de basisschool (gymzaal)
Duur: drie lessen van een uur
Data: op afspraak

Muziek met een thema
Kerst, Sinterklaas, een jaargetijde, liedjes uit verre landen, kinderen voor kinderen: allemaal prima onderwerpen om over aan het zingen te gaan. Onder leiding van een pianist/dirigent gaan leerlingen aan de slag met allerlei bekende maar ook minder liedjes. Na 10 repetities af te ronden met een concert. Wat te denken van een Kerstconcert voor medeleerlingen, leerkrachten, ouders, broertjes, zusjes, en wie dan ook.
Doelgroep: groep 6, 7, 8
Locatie: op de basisschool en voor de grote repetities nader te bepalen.
Duur: 10 repetities van 45 minuten plus een slotconcert
Data: op afspraak

Het schoolorkest
Wat is er leuker dan samenspelen? Als kinderen een instrument bespelen is het natuurlijk fantastisch om dit ook op school te kunnen doen in een heus schoolorkest! Onder leiding van een dirigent/ coach leren de kinderen die willen/ kunnen een aantal liedjes in en vormen met elkaar zo een schoolorkest. Tijdens een feestelijke uitvoering laten ze horen wat ze hebben geleerd.
Doelgroep: leerlingen uit groep 6,7 en 8 die minimaal 1 jaar een instrument bespelen.
Locatie: op de basisschool
Duur: 10 lessen van 45 minuten plus een eindpresentatie (in overleg is een langere periode mogelijk)
Data: op afspraak

De wereld van de klassieke muziek
Van Bach en Mozart hebben veel kinderen wel eens gehoord. Maar wat is klassieke muziek nou eigenlijk? Welke soorten zijn er, wat is het verhaal van een muziekstuk, hoe werkt een orkest? Deze en andere wetenswaardigheden komen aan de orde in deze cursus, die aan de hand van tal van geluidsfragmenten wordt gegeven.
Suggestie: groep 7 en 8
Locatie: op de basisschool
Duur: 4 lessen van een uur
Data: op afspraak

Popkoor
Zingen is populair. Om te horen hoe een ander het doet maar ook om zelf te doen! In dit popkoor oefenen kinderen eigentijdse popliedjes die in een eindpresentatie ten gehore worden gebracht. Uiteraard is er aandacht voor de basistechnieken van het zingen en het voordragen voor publiek.
Doelgroep: groep 7 en 8
Locatie: op de basisschool
Duur: 6 lessen van een uur plus een eindpresentatie.
Data: op afspraak

Musical
Voor scholen die niet weten hoe ze een schoolmusical op moeten zetten, of eens iets anders willen dan de standaard musical is hier een oplossing. Onder leiding van een coach kan er een muzikale productie worden gemaakt, geoefend en uitgevoerd. Dit in minimaal 10 lessen, maar in overleg kan er ook voor een langere periode worden gekozen.
Doelgroep: groep 8
Locatie: op de basisschool
Duur: 10 lessen en begeleiding bij de uitvoering
Data: op afspraak

Drama
Een lesprogramma waarin verschillende facetten van toneelspelen aan bod komen: uitbeelden met je lijf, scenes maken met standbeelden, clownerie (komedie) spelen, spiegelen, voorwerpenspel, enz. Soms krijgen de kinderen een opdracht waar ze aan moeten werken en/of bereiden ze een korte presentaties (toneelstukjes) voor in de eigen groep. In overleg zijn er ook grotere presentaties mogelijk aan ouders/verzorgers/belangstellenden.
Ook begeleiding van de eindmusical is mogelijk.
Doelgroepen: onderbouw (gr 1 t/m 4); bovenbouw (gr. 5 t/m 8)
Locatie: op de basisschool, bij voorkeur in een speellokaal of soortgelijke lege ruimte en in bijzijn van de eigen leerkracht
Duur: onderbouw: 5 of 10 lessen van 30 min; bovenbouw: 5 of 10 lessen van 45 min.
Data: op afspraak
Overig: deze lessen worden aangeboden i.s.m. Hymphamp theater

Klik hieronder op de naam van een docent.

Korte Cursussen
Back To Top