skip to Main Content

Jaarrond cursussen

Gekozen kan worden uit: Algemene muzikale vorming, Frysk Leerorkest en Kidpop. 

Algemene Muzikale Vorming (AMV)
Luisteren, zingen, spelen, muzieknotatie, maat en ritme, kennismaken met instrumenten: het komt allemaal aan de orde in deze cursus. Een ideale kennismaking met muziek en een stevige basis voor kinderen die verder willen gaan met het bespelen van een instrument.
Doelgroep: groep 3 en 4
Locatie: op de basisschool
Duur: het hele schooljaar, 1 x per week 45 minuten.
Data: op afspraak
Noot: Kan in enkele gemeenten gratis af worden genomen

Frysk Leerorkest
Spelen met anderen in een echt orkest. Daar draait het om in het Leerorkest. Deelnemende klassen worden in groepen verdeeld en iedere groep krijgt een jaar lang muziekles op een instrument dat iedereen kan kiezen uit een aantal beschikbare instrumenten. Deze worden in bruikleen gegeven door de muziekschool. Afgelopen seizoen werd er in het Leerorkest gespeeld op klarinet, dwarsfluit, saxofoon, viool, altviool, cello, contrabas, trompet, cornet en slagwerk. Muzikale voorkennis is niet nodig. Samen met andere deelnemende klassen, ook van andere scholen, wordt uiteindelijk een groot orkest gevormd: het Leerorkest. Na drie gezamenlijke repetities  wordt er aan het eind van het seizoen een uitvoering gegeven.
Doelgroep: groep 5, 6
Locatie: op de basisschool en voor de grote repetities nader te bepalen.
Duur: het hele schooljaar (start na  de herfstvakantie = 30 wk.), 1 x per week een uur
Data: op afspraak
Noot: in het Friese leerorkest wordt samengewerkt met diverse muziekscholen en muziekverenigingen. Belangrijke waarden zijn samenwerken, naar elkaar luisteren, zelfvertrouwen ontwikkelen en muziek maken natuurlijk!

SamenSpelen: “Kidpop!”
Kinderen leren, na te zijn verdeeld in vier miniklasjes, basisvaardigheden op instrumenten die in veel bands voorkomen: drums, (bas-)gitaar, toetsen en zang. Er zijn vier lesblokken. Ieder lesblok behandelt één van deze instrumenten. De kinderen ruilen per lesblok van instrument. Aan het eind vat schooljaar is een aantal nummers ingestudeerd die met een spetterend slotconcert ten gehore worden gebracht. De te spelen nummers worden met de kinderen zelf uitgezocht.
Doelgroep: groep 6, 7 en 8
Locatie: op de basisschool
Duur: het hele schooljaar, 1 x per week een uur (30 wk.)
Data: op afspraak
Noot: deze cursus wordt verzorgd door docenten van cultuurcentrum de Wâldsang i.s.m. stagiaires van de  opleiding D-Drive, Leeuwarden.

Klik hieronder op de naam van een docent.

Jaarrond Cursussen
Back To Top