skip to Main Content

Taal

http://www.kateschlingemann.nl/

Kate Schlingemann | Kateboek

Kate Schlingemann is taaltoveraar, dichter, en kinderboekenmaker. Ze maakt gedichten en verhalen van, en over alles wat ze ziet, hoort, en meemaakt.

Spelen met taal staat bij Kate voorop. Taal is overal om je heen, je gebruikt het elke dag, in allerlei vormen: spreken, schrijven, appen, dansen, in muziek, in gebaren, in oogopslag, in lezen. Als Schoolschrijver en KeK-taalspecialist ontwikkelt ze voor basisscholen (meertalige)creatief-schrijvenworkshops en poëzielessen die ‘jouw verhaal’ verbinden met ‘de ander’ en ‘de omgeving’ en ‘de wereld’; onder het motto: ‘Elk verhaal is belangrijk’.

Aanbod:

Dierentuin van de toekomst!

(bij thema/onderwerp bijvoorbeeld: klimaatverandering, jouw omgeving, grondrechten, poëtisch schrijven, woordenschatvergroten, leesplezier en schrijfvaardigheid vergroten).

De workshop is voor alle bouwen en duurt per les 1 uur.

Voor groep 1 en 2 is het 1 workshop van 45 minuten, daar ligt de focus op het maken van een taaltekening en (digitaal) groepsprentenboek.

In deze workshop verkennen de leerlingen de verhouding tussen wilde dieren/natuur en huisdieren/cultuur. Ze verzinnen en maken een dierentuin van nieuwe (niet-bestaande) dieren. Het gaat over het ontdekken van woorden/klanken die te maken hebben met zintuiglijke waarneming. Het gaat over hoe jij je beter kunt uitdrukken, door het preciezer gebruik van woorden om iets te beschrijven. Het resultaat is een gezamenlijk klassikaal kunstwerk.

En het gaat over bewustwording van wat je met taal allemaal kunt.

Deze workshop kan in 1, 2, of 3 lessen worden gegeven;

les 1: waarnemen en verzamelen en verbeelden (begin van verhaal)

Les 2 en 3 zijn verdiepingslessen waarin leerlingen (in les 2) een gedicht of verhaal maken over deze dierentuin, en (in les 3) daarvan een bundel of een echt kunstboek, of krant maken, presenteren.

Back To Top